Kontak pou Laprès:

Plis sit tès COVID-19 va relouvri apre tanpèt twopikal Eta

Pou tout detay, ale nan miamidade.gov/covid-testing

MIAMI ( Novanm 10, 2020 )

Kòm enpak Tanpèt Twopikal Eta diminye, plis sit tès COVID-19 ap relouvri nan Konte Miami-Dade.

Mèkredi 11 novanm 2020, sit sa yo ap relouvri:

South Dade Government Center
Costco North Miami ki pap fonksyone a
Homestead Air Reserve Park
Marlins Park

Jedi 12 novanm 2020, sit FIU/Tamiami FairGrounds ak Hard Rock Stadium ap relouvri.

Apati madi Novanm 10 2020, sit tè COVID-19 sa yo te reouvri tou:

Sant tès nan machin:
Amelia Earhart
Tropical Park
Miami Beach Convention Center
Amelia Earhart Park

Sant tès apye:
Harris Field
Caleb Center
Salvation Army
Sherbondy Park

Minibis tès mobil yo te deplwaye yon lòt fwa ankò, epi tès lakay yo rekòmanse.

Aprann plis bagay sou zafè tès yo nan miamidade.gov/covid-testing.