Kontak pou Laprès:
Alex Spillis
[email protected]

Konte Miami-Dade louvri nouvo sit vaksinasyon nan Aventura Mall

MIAMI ( Me 13, 2021 )

Jodi a, jedi 13 me, Konte Miami-Dade louvri yon nouvo sit vaksinasyon tanporè nan Aventura Mall.

Miami-Majistra Dade Daniella Levine Cava te di: "Konte Miami-Dade ap travay pou fè vaksen pi aksesib epi pi pratik ke posib nan kominote nou an. Nou ap pote vaksen yo kote moun ye - nan sant komèsyal, lekòl, ti biznis, Pò ak Ayewopò, elatriye. Semèn sa a, nou louvri de nouvo lokal vaksinasyon tanporè nan Dolphin Mall ak Aventura Mall. Pran aksen se kle pou nou retounen nan lavi nòmal - epi avèk prèske 1 milyon moun konplètman vaksinen, nou ap fè gwo pwogrè. ​​Fè yon plan jodi a pou ale pran vaksen! "

Sit vaksinasyon an lokalize nan Aventura Mall, 19501 Biscayne Blvd Aventura, FL 33180; antre sou NE 29 Court tou pre Citibank. Sit la louvri 7 jou sou 7 soti 8:00 am a 8:00 pm chak jou, epi yo administre vaksen Pfizer nan lokal sa a. Randevou pa obligatwa, men nou ankouraje w enski davans sou entènèt isit la oswa rele 305-614-2014 pou w pa pèdi tan lè w rive sou plas.