Kontak pou Laprès:
Natalia Jaramillo
[email protected]

Konte Miami-Dade ap fè pwomosyon evènman vaksinasyon pandan ete a pou atenn objektif nasyonal anvan 4 jiyè a

MIAMI ( Jen 11, 2021 )

Nan amoni ak objektif nasyonal Prezidan Biden ki te pwopoze pou tout peyi a rive nan yon pousantaj vaksinasyon 70% nan wikenn 4 jiyè a, Konte Miami-Dade ap kontinye ranfòse sansibilizasyon pou tout rezidan avèk evènman vaksinasyon ete a nan lopital, otèl, legliz, mize, ak zòn agrikòl, pami lòt sit.

Kantite vaksinasyon nan Miami-Dade:

  • Plis pase 1.58 milyon moun te resevwa omwen yon dòz
  • 63% moun ki gen plis pase 12 ane te resevwa omwen yon dòz

Majistra Daniella Levine Cava te di: "Nou konnen sèl fason pou nou retounen nan nòmal se atravè vaksinasyon, e li mache. Konte Miami-Dade pran angajman pou li kontinye rive nan tout kwen kominote nou an pou ranfòse to vaksinasyon jeneral nou an, pandan nou ap travay pou retounen nan nòmal pou nou ka jwi mwa ete yo ak fanmi ak zanmi."

Evènman vaksinasyon espesyal nan wikenn sa a ak nan kòmansman semèn pwochèn lan gen ladan:

Health and Financial Fair in Homestead

Samdi 12 jen / 9è am – 1è pm

10:00 am. Disponiblite medya ak Majistra Daniella Levine Cava

329 N Flagler Ave, Homestead, FL 33030

Ebèje nan: Asosyasyon travayè agrikòl nan Florid, Komite Sèvis Zanmi Ameriken Florid, Konsila Meksik nan Miami ak Inivèsite Miami


Frost Museum of Science

Vandredi 11 jen - dimanch 13 jen / 8:00 am - 4:00 pm

1101 Biscayne Blvd, Miami, FL 33132


Comprehensive Health Center

Apati lendi 14 jen / 8:00 am - 4:00 pm

671 NW 119th St, North Miami, FL 33168

Ebèje an patenarya ak Dade County Medical Association


Keralty Hospital Miami (Ansyen Westchester General Hospital)

Kòmanse lendi 14 jen / 8:00 am - 4:00 pm

2500 SW 75th Avenue Miami, Florid 33155

Ebèje an patenarya ak Dade County Medical Association